Mikal Solhaug AS – En oversikt over rederiet

02 juni 2024 Brede Lie Hansen

editorial

Mikal Solhaug AS er et nordnorsk fiskebåtrederi som har etablert seg som en viktig aktør i Båtsfjord, en kommune i Finnmark. Rederiet har utviklet en solid virksomhet med fokus på bærekraftig fiske og lokal verdiskaping. Denne artikkelen gir en detaljert gjennomgang av selskapets historie, drift, fartøy, og bidrag til lokalsamfunnet.

Historie og etablering

Mikal Solhaug AS ble grunnlagt i 1995 av Mikal Solhaug, en lokal fisker med dyp forankring i det nordnorske fiskerisamfunnet. Fra starten av har selskapet hatt som mål å bidra til økt aktivitet og positive ringvirkninger langs kysten. Dette inkluderer å levere alle sine råvarer lokalt i Finnmark, noe som styrker den regionale økonomien og sikrer arbeidsplasser i lokalsamfunnet.

Drift og landanlegg

Rederiet driver med moderne fiskerioperasjoner og har sitt eget landanlegg i Båtsfjord. Dette landanlegget er en nøkkelkomponent i selskapets verdikjede, ettersom det tillater dem å håndtere, prosessere, og distribuere fisk og sjømatprodukter effektivt. Dette bidrar ikke bare til å sikre ferskhet og kvalitet på produktene, men også til å minimere miljøpåvirkningen ved å redusere transportavstander.

Fartøyet Kildin

Mikal Solhaug AS eier og driver fartøyet Kildin, som er aktivt i snurrevadfiske og levende fangst av snøkrabbe. Kildin er utstyrt med moderne teknologi for å sikre bærekraftig og effektiv fiskepraksis. Snurrevadfiske, som Kildin spesialiserer seg på, er kjent for å være en selektiv fiskemetode som reduserer bifangst og dermed er mer miljøvennlig.

Levende fangst av snøkrabbe representerer en viktig nisje for rederiet. Snøkrabbe har blitt en stadig viktigere ressurs i Barentshavet, og levende fangst sikrer at krabbene holdes i optimal tilstand fram til de når markedet. Dette gir høyere kvalitet på produktet og bedre markedspriser.

Bidrag til lokalsamfunnet

Mikal Solhaug AS har en tydelig forpliktelse til å støtte og utvikle lokalsamfunnet i Båtsfjord og Finnmark for øvrig. Ved å levere alle sine råvarer i Finnmark, bidrar selskapet til å opprettholde lokale arbeidsplasser og støtter den regionale økonomien. Fiskebåtrederiet har også vært involvert i flere lokale initiativer og samarbeid, som fremmer bærekraftig utvikling og forbedrer levekårene i regionen.

Fremtidsutsikter

Med en stadig økende fokus på bærekraft og ansvarlig forvaltning av havressursene, står Mikal Solhaug AS godt rustet for fremtiden. Selskapets investeringer i moderne teknologi og bærekraftige praksiser, samt deres forpliktelse til lokal verdiskaping, gir dem et solid grunnlag for videre vekst og utvikling.

Bærekraftige initiativer

Mikal Solhaug AS har implementert flere bærekraftige tiltak i sin virksomhet. Dette inkluderer bruk av miljøvennlig drivstoff, implementering av energibesparende tiltak på landanlegget, og fokus på ansvarlig fiskepraksis. Disse tiltakene bidrar til å redusere selskapets miljøavtrykk og sikre at havets ressurser forvaltes på en ansvarlig måte.

Lokale partnerskap

Selskapet samarbeider tett med lokale aktører, inkludert andre fiskebåtrederier, forskningsinstitusjoner, og lokale myndigheter. Disse partnerskapene er essensielle for å fremme innovasjon, dele beste praksis, og sikre at den lokale fiskerinæringen forblir konkurransedyktig og bærekraftig.

Fremtidens rederi

Mikal Solhaug AS representerer et vellykket eksempel på et nordnorsk fiskebåtrederi som kombinerer tradisjon med moderne teknologi og bærekraftig praksis. Deres dedikasjon til lokalsamfunnet, miljøet, og høy kvalitet på sine produkter gjør dem til en betydelig aktør i norsk fiskerinæring. Med et sterkt fundament bygget på lokal forankring og innovasjon, er Mikal Solhaug AS godt posisjonert for å møte fremtidens utfordringer og muligheter.

Flere nyheter

17 januar 2024

Basketball regler